Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

3. český národní vexilologický kongres se konal ve dnech 10. - 12. září 2004 v Plzni. Program kongresu byl zahájen v pátek 10.9.2004 v 16,00 hod. vernisáží vexilologické literatury „VLAJKA – ZNAK - NÁŠ SYMBOL“. Po skončení vernisáže se účastníci, vrátili do Šafránkova pavilónu LF UK v Plzni, kde se již předtím ubytovali. Po výzdobě a úpravě přednáškového sálu Šafránkova pavilonu, se účastníci přesunuli do blízké restauraci U rytíře Lochoty bylo rezervováno místo pro neformální posezení účastníků. Přes počáteční problémy způsobené pozdním příchodem organizátorů a omezeným počtem byť rezervovaných míst proběhla večeře v přátelské atmosféře. Ta se ostatně nesla celým průběhem vlastního kongresu

Jednání kongresu začalo v sobotu 11.9.2004 po snídani registrací účastníků a slavnostním aktem, jehož součástí bylo poprvé v historii našich kongresů i vztyčení státní vlajky a vlajky 3. ČNVK. Dopoledne bylo vyplněno dvěma bloky přednášek, které moderovali P. Exner a P. Fojtík, a společným fotografováním účastníků v hale pavilónu. Po polední přestávce, v níž byl podáván společný oběd, se zahraniční hosté kongresu zúčastnili prohlídky městského centra, kterou pro ně připravil náš člen a plzeňský rodák L. Hnát. Ostatní členové VK se mezitím zúčastnili 33. výroční členské schůze. V 16,30 hod. se obě skupiny účastníků kongresu setkaly před Pivovarským muzeem, kde začala naše pouť po stopách plzeňského pivovarnictví. Po více než hodinové prohlídce muzea jsme se přesunuli do Plzeňského pivovaru Prazdroj, kde jsme absolvovali prohlídku areálu spojenou s ochutnávkou světoznámého piva.

Vyvrcholením dne byla slavnostní večeře v proslulé Salzmannově pivnici v Pražské ulici v sousedství náměstí Republiky. Čas do podávání jídla, byl vyplněn oficiálním úvodem. Při něm nový předseda Vexilologického klubu J. Martykán jednak česky a anglicky přivítal tuzemské účastníky i zahraniční hosty kongresu a připil na jejich zdraví dlouho slibovanou Sklenicí piva, jednak předal ocenění klubu udělená při příležitosti plzeňského kongresu: Čestné uznání společnosti LIBEA, s.r.o. (za mimořádný vydavatelský počin – vydání publikace Vlajky, prapory a jejich používání), Ing. Petru Exnerovi (za vydávání Vexilologického lexikonu), Romanu Klimešovi (za badatelskou práci a dlouholetou spolupráci s VK) a Karlu Černému (za uspořádání 3. ČNVK), kongresové ocenění 3. ČNVK za zásluhy o českou vexilologii Ing. Jiřímu Tenorovi a čestné členství Vexilologického klubu jeho zakladateli a čestnému předsedovi doc. RNDr. Ludvíku Muchovi, CSc., kterému bude z důvodu nepřítomnosti diplom předán na příští VČS. Vyznamenaní se v průběhu večera vyfotografovali s prezidentem FIAV a předsedou VK. Po předání ocenění se už dostalo i na naše žaludky. Spolu s tradičně vyhlášeným pivem, jablkovým závinem a kávou dozajista přispělo ke všeobecné spokojenosti s průběhem prvního dne kongresu.

Nedělní program byl věnován především cizojazyčným vystoupením hostů. Jejich referáty, jakož i další, které zazněly ve dvou blocích, moderovaných J. Martykánem a A. Brožkem, se spolu s přednáškami ze soboty objeví ve sborníku přednášek z 3. ČNVK. Ještě před společným obědem proběhlo za slabého deště - jakoby i obloze bylo líto, že naše setkání skončilo – slavnostní zakončení kongresu a stažení české a kongresové vlajky.

Karel Černý

VLAJKA KONGRESU

Symbolika vlajky kongresu: tři klíny připomínající písmeno "V" v českých barvách a uspořádání připomínají českou vlajku a symbolizují tak, že se jedná o 3. český národní vexilologický kongres. Zelená a žlutá trojúhelníková pole doplňují barvy vlajky barvami města Plzeň, kde bude kongres probíhat (zelená, bílá, žlutá a červená).PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 3. českého národního vexilologického kongresu
Plzeň, 10. - 12. 9. 2004

PŘEDNÁŠKY 

Aleš Brožek : Symboly politických stran v Československu po roce 1992
Pavel Fojtík : Vyvěšování vlajek v různých zemích
Jaroslav Martykán : Vlajky secesionistických hnutí v Indonésii
Petr Exner : Nerealizované návrhy krajských symbolů v ČR
Jiří Tenora : Vlajky jako inspirace malířů
Roman Klimeš : Vlajky mezinárodní zóny Tanger (1912-1956)
Viktor Lomancov : Severokavkazský emirát (1919)
Viktor Lomancov : Komunální vlajky v Ruské federaci
Andrij Grečylo : Nové vlajky administrativních jednotek Ukrajiny
Kevin Harrington : Vlajky z japonsko-ruské války 
Pavel Fojtík : Logománie ohrožuje vexilologii
Petr Exner : Databáze českých komunálních vlajek na internetu
Kateřina Kopecká : Symboly ligy lesní moudrosti

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH


Karel Černý : TENTOKRÁT V PLZNI ... 
Aleš Brožek : PUBLIKACE, KTERÉ OVLIVNILY VEXILOLOGICKÁ BÁDÁNÍ
Petr Exner : SYMBOLY 3. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
         KONGRESU
PREZENČNÍ LISTINA 3. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU
Jaroslav Martykán : PROCEEDINGS OF THE 3rd CZECH NATIONAL 
         CONGRESS OF VEXILLOLOGY 

PŘEDNÁŠKY

Pavel Fojtík :ROZDÍLY VE VLAJKOVÉ ETIKETĚ
Aleš Brožek : SYMBOLY POLITICKÝCH STRAN V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1992
Jaroslav Martykán : VLAJKY SECESIONISTICKÝCH HNUTÍ V INDONÉSII
Petr Exner : NEREALIZOVANÉ NÁVRHY KRAJSKÝCH SYMBOLŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Roman Klimeš : SYMBOLY MEZINÁRODNÍ ZÓNY TANGER (1912 1956)
Viktor Lomancov : SEVEROKAVKAZSKÝ EMIRÁT (1919)
Andrij Grečylo : NOVÉ ZNAKY A VLAJKY ADMINISTRATIVNÍCH JEDNOTEK UKRAJINY
Viktor Lomancov : OBECNÁ PRAVIDLA TVORBY MĚSTSKÝCH VLAJEK V RUSKÉ FEDERACI
Jiří Tenora : VLAJKY JAKO PŘEDMĚT INSPIRACE MALÍŘŮ A GRAFIKŮ
Kevin Harrington : VLAJKY V RUSKO-JAPONSKÉ VÁLCE PŘED 100 LETY
Petr Exner : DATABÁZE ČESKÝCH KOMUNÁLNÍCH VLAJEK NA INTERNETU
Kateřina Kopecká : LIGA LESNÍ MOUDROSTI A JEJÍ SYMBOLY

ZÁVĚR

O AUTORECH

BAREVNÁ PŘÍLOHA

TIRÁŽ

 Sborník sestavil Petr Exner
 STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ
 Hradec Králové 2005
 
 Do angličtiny přeložili: Jaroslav Martykán a Michael Faul
 Redakce textu: Aleš Brožek
 Vydal Vexilologický klub 2005
 ISBN 80-239-4475-4
 Formát A5, 114 str.,171 obrázků a 8 fotografií (čb), 
 8 stran plnobarevné přílohy (27 fotografií, 51 vyobrazení)
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 3. českého národního vexilologického kongresu
Plzeň, 10. - 12. 9. 2004


Aleš Brožek ČR
Karel Černý ČR
Vladimír Erban ČR
Jiří Eichler ČR
Petr Exner ČR
Pavel Fojtík ČR
Andrij Grečylo Ukrajina
Kevin Harrington Kanada
Ladislav Hnát ČR
Petr Holas ČR
Josef Hubka ČR
Roman Klimeš Německo
Kateřina Kopecká ČR
Marta Kracíková ČR
Jiří Krejčík ČR
Viktor Lomancov Rusko
Michel Lupant Belgie
Jaroslav Martykán ČR
Viktor Plíhal ČR
Falco Schmidt Německo
Peter Strašifták Slovensko
Zbyšek Svoboda ČR
Richard Štěpanovský ČR
Jiří Tenora Německo
Milan Týma ČR
Gerd Vehres Německo
Jan Vereščák ČR 
František Zima ČR
Alfred Znamierowski Polsko
Roman Zoufal ČR

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 3. českého národního vexilologického kongresu
Plzeň, 10. - 12. 9. 2004


CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek