Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ VEXILOLOGŮ

Ústí nad Labem, 9. 10. 2000

Součástí 2. českého národního vexilologického kongresu bylo také setkání českých a německých vexilologů. V sobotu dopoledne proběhlo společné zasedání, na kterém byly předneseny čtyři přednášky a večer bylo setkání završeno slavnostní večeří v restauraci na hradě Střekov spojené s noční prohlídkou hradu.

DOJMY Z PRVNÍHO SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH VEXILOLOGŮ

Musím se přiznat, že jsem se zpočátku stavěl značně skepticky k tomuto setkání, navíc když jsem se dozvěděl, že se nepočítá ani s tlumočníkem, ani s překlady přednášek. Následně ale mohu prohlásit, že jsem byl s průběhem setkání velice spokojen. Ony dva a půl dne v Ústí nad Labem mi zůstanou jako příjemná vzpomínka. Čeští kolegové zvládli jazykový problém velice obratně tím, že rozdělili setkání na tři samostatná sezení: 2. český národní vexilologický kongres, společné česko-německé zasedání a 9. sraz německých vexilologů. Pro vlajkové designery to byla vítaná příležitost navrhnout hned tři nové vlajky.

Z českých referentů jsem slyšel pouze Aleše Brožka. Byl jsem při tom odkázán na promítané obrazy, protože češtinu neovládám. Nicméně jsem pochopil, že šlo o rozsáhlou dokumentaci a analýzu symbolů politických stran a organizací v Česku a na Slovensku.

Během společného zasedání byly referáty předneseny v němčině. Při diskusi se čeští kolegové vyjadřovali ve vlastním jazyce, což bylo umožněno vynikající dvojjazyčnou moderací Jiřího Tenory. Obsahem čtyř přednášek se tu nehodlám zabývat, budou jistě uveřejněny v příslušných publikacích vexilologických společností. Na tomto místě bych chtěl poděkovat Petru Exnerovi za technickou podporu mé prezentace databáze o vlajkách. Velice na mne zapůsobilo technické vybavení v přednáškové místnosti s videokamerou, obrazovkami a projektorem.

Zasedání německých vexilologů se vyznačovalo živou diskusí o další práci společnosti. Schmőgrova přednáška o římském vexillu a Herzfeldova o symbolech mezinárodních sportovních svazů ukázaly, kolik neznámého je možno ještě prozkoumat v naší vědě.

Rámcový program měl dvě vyvrcholení, zahájení výstavy o vexilologii v městském muzeu a prohlídku hradu Střekov, po níž následovala společná večeře. Pro německé účastníky byla navíc uspořádána návštěva památkově chráněné budovy, v níž sídlí státní vědecká knihovna, a prohlídka starého města. Obě vedl Aleš Brožek, který rovněž zodpovídal za organizační průběh celkového setkání. Všechny úkoly zvládl s obdivuhodnou lehkostí.

Rozdělení účastníků paralelními sezeními a odděleným ubytováním mělo pochopitelně i nevýhody. Více možností výměny myšlenek mezi členy obou společností by bývalo bylo žádoucí. Při příštím podobném setkání podobného rázu by se nemělo zapomenout na synchronizaci přestávek.

Pro mne osobně poskytly schůze milou příležitost setkat se se starými přáteli a navázat nové zajímavé kontakty. Pozoruhodné bylo rovněž dozvědět se nejen o vexilologických zájmech českých kolegů, nýbrž i něco o jejich životních podmínkách. Přeji pořadatelům budoucích setkání obou vexilologických společností mnoho úspěchů.

Gunnar Staack (Přeložil jt)

VLAJKA SETKÁNÍ

Vlajku setkání navrhli a přivezli němečtí kolegové. Žerďová část listu tvoří motiv české vlajky a vlající polovina je v barvách německých. Uprostřed je žlutě lemovaná modrá routa se žlutým vexilologickým uzlem z vlajky FIAV.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek Česko-německého setkání vexilologů
Ústí nad Labem, 9. 10. 2000

PŘEDNÁŠKY 

Erwin Guenther : Znaky a vlajky krajů a krajských měst v Pomořansku
PhDr. Zbyšek Svoboda : Československé vojenské prapory za 2. sv. války
Roman Klimeš : Symboly slezských knížectví na velkém státním znaku 
     republiky československé z roku 1920
Gunnar Staack : Příklad vexilologické databáze 

OBRÁZKY Z KONGRESU

Sobota odpoledne. Setkání českých a německých vexilologů.

Erwin Guenther : Znaky a vlajky krajů a krajských měst v Pomořansku.

PhDr. Zbyšek Svoboda : Československé vojenské prapory za 2. sv. války.

Předání daru německých vexilologů doc. Ludvíkovi Muchovi.

Gunnar Staack : Příklad vexilologické databáze .

Roman Klimeš : Symboly slezských knížectví na velkém státním znaku republiky československé z roku 1920.
Setkání moderoval Ing. Jiří Tenora (v popředí).CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek