Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
6. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

V Ústí nad Orlicí se od 24. do 26. června 2016 uskutečnil pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a za podpory Města Ústí nad Orlicí 6. český národní vexilologický kongres.

V pátek 24. června v odpoledních hodinách přivítala a zaregistrovala Darina Seidl, ředitelka firmy Velebný & Fam s.r.o., hosty. Po ubytování v prostorách internátu SŠUP proběhlo slavnostní uvítání na orlickoústecké radnici, kde proslovy pronesli starosta města Petr Hájek, předseda České vexilologické společnosti Ing. Jaroslav Martykán, prezident mezinárodní federace vexilologických společností FIAV Michel Lupant a organizátor kongresu Zdeněk Velebný, majitel firmy Velebný & Fam.

Petr Hájek uvítal hosty na půdě města a Zdeněk Velebný krom poděkování hejtmanovi Pardubického kraje, pod jehož záštitou se kongres konal, a panu starostovi za podporu zdůraznil, že se vedle českých účastníků kongresu zúčastňují i reprezentanti vexilologických společností z Belgie, Německa, Slovenska, Srbska a Gruzie. Zároveň tlumočil pozdravy Davida F. Phillipse, zástupce vexilologické společnosti z USA, který byl nucen ze zdravotních důvodů před začátkem kongresu Českou republiku opustit a vrátit se domů.

Po pohoštění na radnici zpestřeném babiččinými buchtami a moravským vínem a po krátké prohlídce města účastníci kongresu pokračovali neformálním posezením.

Po snídani a slavnostním vztyčení vlajek před budovou VÚB proběhla prohlídka dílny firmy Velebný & Fam na výrobu parament (církevní zboží) a šitých a aplikačních vlajek. Poté se účastníci kongresu přesunuli do konferenčního centra Orange & Green, kde po oficiálním zahájení kongresu byl uveden první blok přednášek. Byl věnován historickým praporům pražských spolků (Brožek) a veteránského spolku z Blatnice (Hus) a také péči, kterou je nutno historickým praporům věnovat (Červenková).

Před obědem se hosté vydali na prohlídku dalších prostorů společnosti Velebný & Fam, kde mohli zhlédnout širokou paletu výrobků zahrnujících ruční, klasickou strojní a automatovou výšivku.

V odpoledních hodinách následovala výroční schůze ČVS, na které byl zvolen novým předsedou Petr Holas. Souběžně se schůzí byl pro zahraniční účastníky a nečleny ČVS uspořádán výlet do Litomyšle, kde navštívili zámek, piaristický kostel s vyhlídkou, kolejí a klášterními zahradami.

Ve večerních hodinách již za vedení nově zvoleného předsedy proběhl v prostorách Měšťanského pivovaru v Hylvátech slavnostní večer, na kterém byly proneseny projevy zahraničních hostů Michela Lupanta a Mamuky Gongadzeho a byla udělena řada ocenění. Kongresové ocenění za zásluhy o českou vexilologii obdržel Ing. Petr Exner, čestná uznání získali Mgr. Jiří Eichler a Josef Hubka, oba za dlouholetou práci v České vexilologické společnosti, Ladislav Likler za dlouholetou podporu činnosti ČVS a firma Velebný a Fam za organizaci 6. českého národního vexilologického kongresu. Čestnou vlajku České vexilologické společnosti obdržel Mamuka Gongadze za jeho osobní příspěvek ke spolupráci gruzínských a českých vexilologů a Ing. Ladislav Hnát při příležitosti jeho osmdesátých narozenin.

Třetí den proběhly dva závěrečné bloky přednášek. První blok byl věnován vexilologii ve světě - vlajkám v Gruzii (Gongadze), Maďarsku (Šaliga) a Somálsku (Martykán). Závěrečný blok informacím o posledních třech mezinárodních vexilologických kongresech ve Washingtonu, Rotterdamu a Sydney (Exner/Hubka), vlivu symbolů politických stran na podobu státních vlajek (Sokol) a tradičně novinkám ve světové vexilologii (Hubka).

Po oficiálním ukončení kongresu nově zvoleným předsedou Ing. Petrem Holasem proběhlo slavnostní spuštění vlajek. V odpoledních hodinách se účastníci kongresu odebrali k domovům. Každý z nich si na památku odvážel kongresovou vlaječku, kongresový odznak a tašky s propagačními materiály Města Ústí nad Orlicí a místních firem.

podle článku Zdeňka Velebného uveřejněného ve Sborníku přednášek z 6ČNVK

VLAJKA A EMBLÉM KONGRESU

VLAJKA

Vlajka 6. českého národního vexilologického kongresu navazuje na symboliku vlajek předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i místu konání. Vlajka kombinuje jak české barvy a klín české vlajky tak barvy a pruhy vlajky města Ústí nad Orlicí (tři vodorovné pruhy (B-W-B) se znakem města uprostřed). Červenou vidlici tvoří římské číslice V a I značící pořadové číslo kongresu.

Modrý list s bílou žerďovou vidlicí vycházející z první třetiny horního a dolního okraje listu, v ní červená vidlice široká třetinu šířky bílé vidlice. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

EMBLÉM

Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu umístěného do tradičního kruhového pole, které je orámováno černým opisem s texty „6. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES“ nahoře a „ÚSTÍ NAD ORLICÍ 24. - 26. 6. 2016“ dole, oddělenými hvězdičkami. Emblém existuje v barevném, šedém i pouze černo-bílém provedení. Jeho motiv byl použit i pro výrobu placek ve funkci jmenovek účastníků.

Autorem návrhu vlajky a emblému je Petr Exner.


PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 6. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Orlicí, 24. - 26. června 2016
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH

ÚVODNÍ ČÁST

  ZÁŠTITA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE
Jaroslav Martykán: NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
Zdeněk Velebný: ZPRÁVA O 6. ČESKÉM NÁRODNÍM VEXILOLOGICKÉM 
   KONGRESU	
Petr Exner: SYMBOLY 6. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
   KONGRESU	
  FOTOGRAFIE
  PREZENČNÍ LISTINA

PŘEDNÁŠKY
	
Aleš Brožek: PRAPORY PRAŽSKÝCH SPOLKŮ	
Miroslav Hus: PRAPOR DOSUD NEZNÁMÉHO SPOLKU 
  C. K. VYSLOUŽILCŮ Z BLATNICE A PRAPORY RAKOUSKO-UHERSKÝCH VETERÁNSKÝCH
  SPOLKŮ	
Zuzana Červenková: PÉČE O HISTORICKÉ POŠKOZENÉ PRAPORY
Mamuka Gongadze: GRUZÍNSKÁ KOMUNÁLNÍ VEXILOLOGIE
Martin Barnabáš Šaliga: MAĎARSKÉ VLAJKY
Jaroslav Martykán: FEDERÁLNÍ STÁTY SOMÁLSKA

ZÁVĚR

Petr Holas: ZÁVĚREČNÉ SLOVO	
  O AUTORECH
  OBSAH

TIRÁŽ

Sborník přednášek z 6. českého národního vexilologického kongresu 
Proceedings of the 6th Czech National Congress of Vexillology

Sborník sestavil Petr Exner
Středisko vexilologických informací,
Hradec Králové 2016
 
Redigoval Aleš Brožek, ČVS
Překlady do angličtiny Jaroslav Martykán, ČVS
Vydala Česká vexilologická společnost, z.s. 
Praha 2016

ISBN 978-80-270-0497-3 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 6. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Orlicí, 24. - 26. června 2016

Jarmila Bolfová
Aleš Brožek
Karel Černý
Zuzana Červenková
Goran Djukanovič
Jiří Eichler
Petr Exner
Mamuka Gongadze
Ladislav Hnát
Petr Holas
Josef Hubka
Miroslav Hus
Magdalena Chudá
Roman Klimeš
Marta Kracíková
Václav Liška
Michel Lupant
Jaroslav Martykán
Viktor Plíhal
Viktoria Sarjveladze
Falco Schmidt
Susanne Schmidt
Drahoslav Sivera
Petr Sokol
Peter Strašifták
Martin Barnabáš Šaliga
Milan Týma
Jan Vereščák

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 6. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Orlicí, 24. - 26. června 2016CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek