Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

Nevím, jak na tom byl Ing. Petr Exner s pořádáním 1. českého národ-ního vexilologického kongresu v Hradci Králové. Každopádně Ing. Aleš Brožek již „měl smíšené pocity“, když na výroční členské schůzi v roce 1998 navrhl předseda doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., aby se příští kongres konal v Ústí nad Labem. Karel Černý pak „tušil, že je zle“, když ho na 2. kongresu v roce 2000 plácl tehdejší místopředseda Ing. Jaroslav Martykán po zádech se slovy „Co kdybys udělal další kongres v Plzni Ty?“ Žádné nadšení jsem nevyčetl ani z řádek Milana Týmy v článku o přípravě a průběhu 4. ČNVK v Přibyslavi. Přesto však všechny tyto kongresy byly úspěšné a staly se opravdovým svátkem vexilologů.

Liberecký kongres začal v pátek 22. června 2012. Jako první dorazil náš kolega ze Slovenska Drahoslav Sivera a pro historii budiž zaznamenáno, že poslední dorazil v sobotu před večeří Viktor Lomancov s dcerou, kteří byli zároveň nejvzdálenějšími účastníky kongresu – přijeli z Orenburgu v Rusku.

Po ubytování v SOŠ jsme se přemístili do muzea, kde proběhla krátká tisková konference a následná vernisáž výstavy „Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea“. Vernisáž svou účastí poctili i generální honorární konzul v Kanadě Jerry J. Jelinek, statutární náměstkyně hejtmana ing. Lidie Vajnerová a další osobnosti. Výstava se setkala se značným zájmem veřejnosti, médií, jakož i účastníků kongresu. Slavnostní vernisáž pak byla zakončena rautem v zajímavých prostorách knihovny Severočeského mzea. Následovala podvečerní prohlídka centra Liberce, ve kterém právě probíhala akce „Den Libereckého kraje“. Páteční program pak byl zakončen ve Staročeské rychtě v Centru Babylon neformálním posezením.

V sobotu 23. června 2012 po snídani došlo v areálu SOŠ ke slavnostnímu vztyčení kongresové vlajky. Po přivítání účastníků 5. ČNVK předsedou ČVS Ing. Jaroslavem Martykánem jsme odjeli pronajatým autobusem k pořízení společné fotografie. Po té se vexilologové přemístili do vyzdobeného audiovizuálního sálu muzea. Za organizátory přivítal účastníky kongresu Ing. Jan Vereščák, ředitel společnosti LIBEA, s.r.o. Jednání 5. ČNVK pak zahájil předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán, který současně moderoval 1. blok tří přednášek. Přestávku s občerstvením využil kurátor výstavy PhDr. Lubor Lacina k prezentaci dalšího vexilologického materiálu, který soustředil do knihovny a umožnil tak účastníkům kongresu shlédnout další zajímavé předměty z depozitáře muzea (např. kufr se skládací žerdí a praporem). Po druhém bloku čtyř přednášek, který moderoval Josef Hubka, jsme se autobusem vrátili k obědu do SOŠ. Po 16. hodině účastníci absolvovali poznávací výlet autobusem po Frýdlantském výběžku.

Náročný sobotní program uzavřel společenský večer se slavnostní večeří za účasti statutární náměstkyně hejtmana ing. Lidie Vajnerové, ředitele SOŠ PhDr. Milana Adamce a kurátora výstavy PhDr. Lubora Laciny. Střední odborná škola se na večeru prezentovala módní přehlídkou šatů z dílen školy. V průběhu večera vystoupil i předseda Německé vexilologické společnosti Jörg Majewski s tlumočenou přednáškou o vlajkách moskevské oblasti.

Součástí slavnostního večera bylo rovněž předání kongresových ocenění z rukou předsedy ČVS. Čestné členství za zvláštní zásluhy o rozvoj české vexilologie a dlouholetou práci v ČVS obdržel PhDr. Zbyšek Svoboda, Kongresové ocenění za zásluhy o českou vexilologii Ing. Aleš Brožek. Čestnou vlajku za dlouholetou spolupráci s ČVS Viktor Lomancov z Ruského střediska vexilologie a heraldiky a čestná uznání získali RNDr. František Pícha, Ing. Jaroslav Martykán, Ing. Jan Vereščák, Karel Černý, Klub přátel Žižkova, Ing. Ladislav Hnát a ing. Petr Hlaváček.

Celý program v neděli 24. června 2012 se již odehrával pouze v prostorách SOŠ. Po snídani se účastníci kongresu sešli ve vyzdobené moderní sborovně školy ke třetímu bloku čtyř přednášek moderovaném Ing. Alešem Brožkem. Po přestávce s občerstvením pak navázal čtvrtý blok dalších pěti vystoupení za řízení Ing. Petra Exnera; všechny přednášky jsou obsaženy ve sborníku.

Před 13.00 hodinou uzavřel 5. ČNVK předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán a vydal pokyn ke stažení kongresové vlajky. Po bohatém a chutném obědě se pak účastníci kongresu rozjeli do svých domovů.

vybráno z článku Jana Vereščáka uveřejněného ve Sborníku přednášek z 5ČNVK

VLAJKA A EMBLÉM KONGRESU

VLAJKA

Vlajka 5. českého národního vexilologického kongresu navazuje na symboliku vlajek předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i místu konání. Vlajku kongresu tvoří obdélníkový list se čtyřmi poli. Klín u žerdi svým tvarem i barvou odkazuje na českou vlajku a symbolizuje, že se jedná o český národní kongres. Bílá zužující se krokev přiléhající ke klínu značí římskou číslovku V – 5, odkazující na pořadové číslo kongresu, červená představuje písmeno „V“ jako „vexilologie“. Žluté vlající pole tvarem při-pomíná písmeno „K“ jako „kongres“. List tak obsahuje české barvy, barvy České vexilologické společnosti, města Liberce i barvy FIAV. Každá barva přitom zabírá přesně čtvrtinu plochy listu.

EMBLÉM

Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu umístěného do tradičního kruhového pole, které je orámováno černým opisem s texty „5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES“ nahoře a „LIBEREC 22. - 24. 6. 2012“ dole, oddělenými hvězdičkami. Emblém existuje v barevném, šedém i pouze černo-bílém provedení.

Autorem návrhu vlajky a emblému je Petr Exner.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 5. českého národního vexilologického kongresu
Liberec, 22. - 24. června 2012
SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH

Jaroslav Martykán: NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
Jan Vereščák: ZPRÁVA O 5. ČESKÉM NÁRODNÍM VEXILOLOGICKÉM 
   KONGRESU	
Petr Exner: SYMBOLY 5. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
   KONGRESU	
Aleš Brožek, Pavel Fojtík: HISTORIE MĚSTSKÉ VLAJKY 
   STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC	
Lubor Lacina: PRAPORY A VLAJKY VE SBÍRKÁCH SEVEROČESKÉHO 
   MUZEA	
Jaroslav Martykán: PROCEEDINGS OF THE 5TH CZECH NATIONAL 
   CONGRESS OF VEXILLOLOGY	
   
  FOTOGRAFIE
  PREZENČNÍ LISTINA

PŘEDNÁŠKY

Petr Exner: UDĚLOVÁNÍ ZNAKŮ A VLAJEK OBCÍM V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1991-2011	
Petr Holas: VLAJKY V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH
Zbyšek Svoboda: VZNIK ČESKÉHO VEXILOLOGICKÉHO NÁZVOSLOVÍ	
Aleš Brožek: VLAJKY A PRAPORY FOTBALOVÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH PŘED ROKEM 1918	
Iva Macková: PODMÍNKY ULOŽENÍ TEXTILU, KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PRAPORŮ 
   V CENTRU HASIČSKÉHO HNUTÍ V PŘIBYSLAVI	
Jiří Křížek: VLAJKOSLÁVA NA VSTUPNÍM PAVILONU LIBERECKÉHO VÝSTAVIŠTĚ V ROCE 1946	
Ladislav Hnát: BARVY A EMBLÉMY ČSL. POLITICKÝCH STRAN 1938-1988	
Pavel Fojtík: VLAJKA DOPRAVNÍHO PODNIKU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY	
Roman Klimeš: SYMBOLY STŘEDNÍ LITVY 1920-1922 
Alfred Znamierowski: TYPOLOGIE VLAJEK ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V POLSKU	
Vladimír Liščák: TAIWAN – SYMBOLY SPRÁVNÍCH JEDNOTEK, ZMĚNY V ROCE 2010	
Martin Myšička: KOROUHVE MOSTECKÝCH CECHŮ A JEJICH SYMBOLIKA	
Viktor Lomancov: ZNAK A VLAJKA MĚSTA BUZULUK	
Aleš Brožek: OTEC A SYN TRENKWALDOVI – NEJVĚTŠÍ VÝROBCI PRAPORŮ V ČECHÁCH 
   V 19. STOLETÍ
Pavel Fojtík: VLAJKY PŘI STÁTNÍM SMUTKU A PŘI POHŘEBNÍCH OBŘADECH	

ZÁVĚR

Jaroslav Martykán: ZÁVĚREČNÉ SLOVO	
  O AUTORECH

TIRÁŽ

Sborník přednášek z 5. českého národního vexilologického kongresu 
Proceedings of the 5th Czech National Congress of Vexillology

Sborník sestavil Petr Exner
Středisko vexilologických informací,
Hradec Králové 2012
 
Redigoval Aleš Brožek, ČVS
Překlady do angličtiny Jaroslav Martykán, ČVS
Vydala Česká vexilologická společnost, o.s. 
Praha 2012

ISBN 978-80-260-2767-6 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 5. českého národního vexilologického kongresu
Liberec, 22. - 24. června 2012

Jarmila Bolfová
Aleš Brožek
Karel Černý
Jiří Eichler
Vladimír Erban
Petr Exner
Pavel Fojtík
Piotr Goldyn
Ladislav Hnát
Hana Hnátová
Petr Holas
Josef Hubka
Magdalena Chudá
Roman Klimeš
Ladislav Klusoň
Jiří Krejčík
Vladimír Liščák
Viktor Lomancov
Jörg Majewski
Jaroslav Martykán
Viktor Plíhal
Falco Schmidt
Susanne Schmidt
Zbyšek Svoboda
Drahoslav Sivera
Peter Strašifták
Jan Tůma
Milan Týma
Hana Velebná
Zdeněk Velebný
Jan Vereščák
Josef Valterstein
Bohdan Zilynskij
František Zima
Roman Zoufal
Alfred Znamierowski

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 5. českého národního vexilologického kongresu
Liberec, 22. - 24. června 2012


CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek