Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2024 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
1. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

Ve dnech 18. a 19. května 1996 se v Hradci Králové konal 1. český národní vexilologický kongres, který uspořádalo Středisko vexilologických informací v Hradci Králové ve spolupráci s Vexilologickým klubem v Praze a Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

Kongresu se zúčastnilo 34 vexilologů z České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Švédska a USA. Jednání kongresu začalo v pátek odpoledne vystoupením pěveckého sboru Cantabile při ZŠ v Habrmanově ulici při vernisáži výstavy. Během dvou dnů jednání bylo prosloveno 11 přednášek. Texty všech přednášek budou uveřejněny v kongresovém sborníku. Dále bylo v rámci seminářů předvedeno praktické použití počítačů ve vexilologii (ing. Jiří Tenora a ing. Petr Exner) a promítnut videopořad Symboly české nezávislosti (mgr. Pavel Fojtík). Během kongresu proběhla i výroční členská schůze Vexilologického klubu (v době, kdy pro zahraniční účastníky byla připravena prohlídka historické části města Hradec Králové) a jednání výboru Vexilologického klubu.

Během sobotní slavnostní večeře přednesli představitelé zahraničních vexilologických společností své zdravice a výkonný redaktor zpravodaje Vexilologického klubu VEXILOLOGIE ing. Aleš Brožek promlivil o jeho minulosti, současnosti a budoucnosti. Na závěr byla předsedovi Vexilologického klubu doc. RNDr. Ludvíku Muchovi, CSc. předána Kongresová cena za zásluhy o českou vexilologii a účastníci, kteří přijeli z největší dálky - dr. Whitney Smith z USA a fil.lic. Eva Turek ze Švédska - obdrželi pamětní listy. Vexilologický klub ocenil přípravu a uspořádání kongresu udělením čestného uznání ing. Petru Exnerovi.

Jako doprovodný program kongresu byla uspořádána v kopuli Muzea východních Čech výstava Státní symboly na území Československa od roku 1918, kterou připravil Roman Klimeš ze Světového vexilologického výzkumného ústavu v Bonnu.

VLAJKA KONGRESU

V době konání kongresu vlála na budově Muzea východních Čech kongresová vlajka. Vlajka se skládá se dvou vodorovných pruhů, bílý nad červeným mezi něž je vsunut žerďový klín žluté barvy sahající až do středu vlajícího lemu a přes něj modrý žerďový klín sahající do středu vlajky. Poměr stran je 2:3. Vlajka tedy vychází z české vlajky (český národní kongres) a barev vlajky města Hradec Králové (bílá, žlutá a červená), kde se kongres konal a tvaru připomínajícího žluté písmeno V (vexilologický kongres). Vlajku kongresu navrhl Petr Exner a její výrobu zajistila majitelka firmy Pragflag Vl. Kopřivová.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 1. českého národního vexilologického kongresu
Hradec Králové, 18. a 19. V. 1996

PŘEDNÁŠKY 

Mgr. Pavel Fojtík : Česká vexilologie v praxi
PhDr. Zbyšek Svoboda : České městské a obecní prapory
Ing. Aleš Brožek : Nové vlajky obví ČR
Prof. Jiří Frajdl : Výuka vexilologie na VŠP HK
PhDr. Zbyšek Svoboda : Vojenské prapory
Doc. Eva Turková : Pět praporů vyrobených v Praze roku 1621
Doc. Ludvík Mucha : Oromské prapory
Ing. Petr Exner : Vlajka Tibetu
Josef Hubka : Novinky ve vexilologii
Ing. Jaroslav Martykán : Budoucnost vexilologie

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ 

Roman Klimeš : Státní symboly na území Československa od roku 1918

SEMINÁŘE 

Ing. Jiří Tenora : Vlajky na počítači
Ing. Petr Exner : Vexilologie a Internet
Mgr. Pavel Fojtík : Vexilologie na videu

Další tři přednášky nebyly z předneseny, přednáška dr. Zoubka však je zahrnuta v kongresovém sborníku.

RNDr. Vladimír Baar : Vlajky autonomních oblastí SSSR
JUDr. Vladimír Zoubek : Státní symboly a hlavní město ČR
Jan Jakl : Prapor hradecké Národní gardy

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH

Ing. Petr Exner : Jak se dělá kongres?

 PŘEDNÁŠKY

Mgr. Pavel Fojtík : Česká vexilologie v praxi
PhDr. Zbyšek Svoboda : České městské a obecní prapory
Ing. Aleš Brožek : Nové vlajky obcí ČR
PhDr. Zbyšek Svoboda : Vznik a vývoj vojenských praporů
Fil. lic. Eva Turek : Případ chybné identifikace
RNDr. Ludvík Mucha : Oromské prapory
JUDr. Vladimír Zoubek : Státní symboly a hlavní město ČR
Ing. Petr Exner : Vlajka Tibetu v Hradci Králové
Roman Klimeš : Z historie symbolů iredentismu na území Československa 
      v letech 1918-1919
Ing. Jaroslav Martykán : Zamyšlení nad další činností našeho 
      Vexilologického klubu

 SEMINÁŘE

Ing. Aleš Brožek : Výsledky ankety ke zpravodaji Vexilologie
Ing. Jiří Tenora : Počítač kreslí obrázky vlajek
Ing. Petr Exner : Vexilologie a Internet

* 

 1. český národní vexilologický kongres 

TIRÁŽ

 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
 z 1. českého národního vexilologického kongresu
 Hradec Králové, 18. a 19. V. 1996
 Sborník sestavil Petr Exner
 STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ
 Hradec Králové 1997
 Obrázky nakreslili P. Exner, P. Fojtík, R. Klimeš a Zb. Svoboda
 Mapy připravil L. Mucha, jazykovou korekturu provedl A. Brožek
 ISBN 80-238-0882-6
 Formát A5, 93 str., 142 obr.(čb)
 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 1. českého národního vexilologického kongresu
Hradec Králové, 18. a 19. V. 1996

Andrzej Beblowski, Polsko 
Volker Berhhardt, Německo
Ing. Aleš Brožek, ČR
Karel Černý, ČR
Ing. Vladimír Erban, ČR
Ing. Petr Exner, ČR
Mgr. Pavel Fojtík, ČR
Prof. Jiří Frajdl, ČR
Petr Holas, ČR
Josef Hubka, ČR
Ing. Valt Jurečič, Slovinsko
Roman Klimeš, Německo
Vlast Kopřivová, ČR
PhDr. Vladimír Liščák, CSc., ČR
Mag. Hildegard Mandl, Rakousko
Ing. Leoš Mann, ČR
Ing. Jaroslav Martykán, ČR
RNDr. Ludvík Mucha, CSc., ČR
Viktor Plíhal, ČR
Tomáš Sadílek, ČR
Felix Seebauer, ČR
Jaroslav Sivera, Slovensko
Jacek Skorupski, Polsko
Dr. Whitney Smith, USA
Josef Soukup, ČR
Peter Strašifták, Slovensko
PhDr. Zbyšek Svoboda, ČR
RNDr. Mojmír Šlachta, Slovensko
Richard Štěpanovský, ČR
Ing. Jiří Tenora, Německo
Milan Týma, ČR
Fil. lic. Eva Turek, Švédsko
Gerd Vehres, Německo
Alfred Znamierowski, Polsko 

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 1. českého národního vexilologického kongresu
Hradec Králové, 18. a 19. V. 1996

1 - Leoš Mann, 2 - (?), 3 - Ludvík Mucha, 4 - Viktor Plíhal, 5 - Drahoslav Sivera (SK), 6 - Felix Seebauer, 7 - Karel Černý, 8 - Milan Týma, 9 - Peter Strašifták (SK), 10 - Jacek Skorupski (PL), 11 - (?), 12 - Whitney Smith (USA), 13 - Alfred Znamierovski (PL), 14 - (?), 15 - Petr Holas, 16 - Zbyšek Svoboda, 17 - Petr Exner, 18 - Roman Klimeš (D), 19 - (?), 20 - Jiří Tenora (D), 21 - Valt Jurečič (SLO), 22 - Aleš Brožek, 23 - Vladimír Liščák, 24 - Eva Turková (S), 25 - Tomáš Sadílek, 26 - Pavel Fojtík, 27 - Josef Hubka, 28 - Andrzej Beblowski (PL)


CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek