Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2020
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

VLAJKY ČINOVNÍKŮ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

PŘEDSEDA ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu svislý, z krokve vycházející modrý škotový uzel. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.


MÍSTOPŘEDSEDA ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu modré liliové žezlo. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.JEDNATEL ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu svisle modré pero. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.HOSPODÁŘ ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu v modrém kruhovém poli bílá koruna. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.


ARCHIVÁŘ ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu tři modré archivní šanony s písmeny V, E a X v dolní části. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.


TAJEMNÍK PRO KONGRESOVOU ČINNOST ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu modrá zeměkoule s bílými poledníky a rovnoběžkami. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.


KNIHOVNÍK ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu modrá rozevřená kniha. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.ČLEN VÝBORU ČVS BEZ PORTFEJE

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.
REVIZOR ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu modré miskové váhy. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.ČESTNÝ ČLEN ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu dvě dole převázané modré vavřínové ratolesti. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS

Červený list s bílým žerďovým klínem s vloženou modrou žerďovou krokví širokou pětadvacetinu délky listu a dosahující do devatenácti dvacetin délky listu. V klínu dvě dole převázané modré vavřínové ratolesti, mezi nimi svisle modrý škotový uzel. Poměr šířky k délce vlajky je 1 : 1.Nápad zavést vlajky funkcionářů ČVS se zrodil v roce 2019, kdy mi ve schránce přistál e-mailový newsletter Semaphore publikovaný Severoamerickou vexilologickou asociací (NAVA). Na konci e-mailu se pod podpisem prezidenta NAVA Petera Ansoffa vyjímala malá čtvercová vlajka, která se po dalším zkoumání ukázala být vlajkou prezidenta asociace. Stránky NAVA mi navíc odhalily i vlajky užívané ostatními členy vedení. Pustil jsem se proto do výzkumu, abych načerpal inspiraci pro potenciální návrhy pro ČVS. Ukázalo se, že vexilologické společnosti používají obecně dvě „rodiny“ tohoto druhu vlajek. První rodina pracuje s vlajkou společnostiodlišenou lemem, druhá pak odlišuje jednotlivé pozice figurou. NAVA používá převážně druhý přístup - vlajka společnosti je zjednodušena a je na ni vložen osobní symbol pro každého člena vedení. Naopak Flag Institute, Flags of the World či Mezinárodní federace vexilologických asociací se rozhodly pro první přístup a vlajky jejich funkcionářů (v případě Flag Institute pouze navržené) se liší primárně lemem. Zajímavý a neobvyklý přístup zvolila Heraldica Slovenica, která používá svůj emblém uvnitř rozmanitých lemů. U většiny z výše uvedených však platí, že vlajky funkcionářů jsou čtvercové (či téměř čtvercové v případě HS).

Tyto dva postupy jsem proto aplikoval na vlajku ČVS, abych zjistil jejich vhodnost. Vlajku jsem opatřil modrým, červeným, bílým či dokonce žlutým nebo děleným lemem. Hledal jsem také vhodné figury, které by se daly použít. Zajímavou inspirací mi zpočátku byly vlajky užívané československým říčním loďstvem, na kterých figurovaly hvězdy či terčíky. Nakonec jsem připravil sadu návrhů s figurami, které reprezentovaly jednotlivé pozice ve výboru. Vlajky byly předloženy výboru ČVS a s největším úspěchem se setkaly právě čtvercové vlajky s figurami. Následoval několikaměsíční proces ladění figur (do něhož velice konstruktivně přispěl Petr Exner svými návrhy), který v průběhu roku 2020 vyvrcholil anketou mezi členy ČVS a širší vexilologickou veřejností. Její výsledky zhodnotil výbor ČVS na začátku roku 2021 a vzal v potaz při výběru finálních návrhů. Podoba vlajek byla prezentována na 50. výroční členské schůzi, kde byly vlajky k nahlédnutí již i fyzicky. K sadě vlajek pro členy výboru byla navíc přidána také vlajka revizora ČVS, který sice není členem výboru, ovšem na chodu společnosti se aktivně podílí, a dvě další vlajky, které je možné brát jako zdůraznění dlouholeté služby české vexilologii – vlajky jsou k dispozici čestným členům a čestným předsedům ČVS. Všechny tyto vlajky budou zaneseny do Národního registru vlajek a praporů.

Kryštof Huk

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES ZÁŘÍ 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky