Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Jak se stát členem ČVS

DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS
o Volební řád ČVS
o Výpůjční řád ČVS

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění
o Čestné uznání
o Čestná vlajka ČVS

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

30 LET VEXILOLOGICKÉHO KLUBU

V roce 2002 oslavil Vexilologický klub (tehdejší název nynější České vexilologické společnosti, o. s.) 30. výročí svého založení.Tomuto výročí bylo věnováno 123. číslo klubového zpravodaje VEXILOLOGIE.


Při příležitosti 30. výročí vzniku klubu navštívil Prahu prezident Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV) pan Michel Lupant z Belgie. Setkání spojené se společným obědem proběhlo v Praze dne 17.8.2002 odpoledne v restauraci "U staré pošty" v Opletalově ulici.

Setkání proběhlo v týdnu, kdy Prahu a velkou část Čech postihla katastrofická povodeň a tak se bohužel mnozí vexilologové z Čech i z Prahy nemohli zúčastnit. Přesto se s prezidentem FIAV sešli tři zástupci výboru VK a jeden pražský člen.

Prezident FIAV předal místopředsedovi Vexilologického klubu oficiální dar FIAV k 30. výročí klubu - vzácnou knihu DRAPEAUX ET TIMBRES-POSTE z počátku padesátých let minulého století, obsahující sbírku vyobrazení vlajek. Text věnování v publikací v překladu zní: "Vexiloloogickému klubu při příležitosti 30. výročí. Blahopřeji k jeho práci za těchto 30 let, která rozvíjí vexilologii. M. Lupant, president FIAV, 17.8.2002."


FOTOPŘÍLOHA

Společné foto (zleva Roman Klimeš, Aleš Brožek, Petr Exner, Jarosalv Martykán a Michel Lupant).


Předání daru FIAV místopředsedovi Vexilologického klubu.


Michel Lupant poobědval slovenskou specialitu Zvolenský kotlet ...


... a zapil českým pivem.


Věnování od prezidenta FIAV a diskuze nad knihou.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky