Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2024
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

30 LET VEXILOLOGICKÉHO KLUBU

V roce 2002 oslavil Vexilologický klub (tehdejší název nynější České vexilologické společnosti, o. s.) 30. výročí svého založení.Tomuto výročí bylo věnováno 123. číslo klubového zpravodaje VEXILOLOGIE.


Při příležitosti 30. výročí vzniku klubu navštívil Prahu prezident Mezinárodní federace vexilologických společností (FIAV) pan Michel Lupant z Belgie. Setkání spojené se společným obědem proběhlo v Praze dne 17.8.2002 odpoledne v restauraci "U staré pošty" v Opletalově ulici.

Setkání proběhlo v týdnu, kdy Prahu a velkou část Čech postihla katastrofická povodeň a tak se bohužel mnozí vexilologové z Čech i z Prahy nemohli zúčastnit. Přesto se s prezidentem FIAV sešli tři zástupci výboru VK a jeden pražský člen.

Prezident FIAV předal místopředsedovi Vexilologického klubu oficiální dar FIAV k 30. výročí klubu - vzácnou knihu DRAPEAUX ET TIMBRES-POSTE z počátku padesátých let minulého století, obsahující sbírku vyobrazení vlajek. Text věnování v publikací v překladu zní: "Vexiloloogickému klubu při příležitosti 30. výročí. Blahopřeji k jeho práci za těchto 30 let, která rozvíjí vexilologii. M. Lupant, president FIAV, 17.8.2002."


FOTOPŘÍLOHA

Společné foto (zleva Roman Klimeš, Aleš Brožek, Petr Exner, Jarosalv Martykán a Michel Lupant).


Předání daru FIAV místopředsedovi Vexilologického klubu.


Michel Lupant poobědval slovenskou specialitu Zvolenský kotlet ...


... a zapil českým pivem.


Věnování od prezidenta FIAV a diskuze nad knihou.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES 4. - 6. října 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky