Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2024
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

VÝBOR ČVS

Výbor ČVS má sedm členů. Na ustavující schůzi výboru ČVS na období 2020-2024 konané dne 5. 9. 2020 ve Frýdku-Místku byl na návrh Petra Exnera aklamací zvolen předsedou jednomyslně Petr Holas.

Petr Holas - předseda ČVS a předseda redakční rady Vexilologie

O obsazení dalších funkcí rozhodl výbor následovně:

Aleš Brožek - místopředseda a výkonný redaktor Vexilologie

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Pavel Fojtík - hospodář

Josef Hubka - knihovník

Kryštof Huk - jednatel

Jan Vereščák - archivář


PŘEDCHOZÍ VÝBORY ČVS a VK


Výbor ČVS zvolený 25. 6. 2016

Petr Holas - předseda ČVS

Aleš Brožek - místopředseda a výkonný redaktor Vexilologie

Jiří Eichler - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Pavel Fojtík - hospodář

Josef Hubka - knihovník

Zbyšek Svoboda


Jaroslav Martykán - předseda redakční rady Vexilologie (není člen výboru)

Výbor ČVS zvolený 23. 6. 2012

Jaroslav Martykán - předseda a předseda redakční rady Vexilologie

Pavel Fojtík - 1. místopředseda a hospodář

Josef Hubka - 2. místopředseda a knihovník

Petr Holas - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost a zahraniční styky

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Zbyšek Svoboda


Výbor ČVS zvolený 14. 6. 2008

Jaroslav Martykán - předseda a předseda redakční rady Vexilologie

Pavel Fojtík - 1.místopředseda a hospodář

Josef Hubka - 2. místopředseda a knihovník

Petr Holas - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Ludvík Mucha

Milan Týma

Zbyšek Svoboda


Výbor VK zvolený 11. 9. 2004

Jaroslav Martykán - předseda

Pavel Fojtík - místopředseda a hospodář

Jiří Eichler - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Ludvík Mucha - předseda redakční rady Vexilologie

Josef Hubka - knihovník a výkonný redaktor Vexilokontaktu

Jiří Tenora

Zbyšek Svoboda


Výbor VK zvolený 10. 9. 2000

Ludvík Mucha - předseda

Jaroslav Martykán - místopředseda

Josef Hubka - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Pavel Fojtík - hospodář

Jiří Tenora - styk s cizinou

Jiří Eichler - zapisovatel

Zbyšek Svoboda


Výbor VK zvolený 20. 5. 1995

Ludvík Mucha - předseda

Jaroslav Martykán - místopředseda

Josef Hubka - jednatel

Petr Exner - tajemník pro kongresovou činnost

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Pavel Fojtík - hospodář, pokladník

Jiří Tenora - styk se zahraničím

Jiří Eichler

Zbyšek Svoboda


Výbor VK zvolený 31. 3. 1990

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - místopředseda

Pavel Pejcha - zapisovatel

Pavel Fojtík - knihovník

Miloň Purš - styk s OKD

Jiří Tenora - styk se zahraničím

Ladislav Hnát - jednatel

Aleš Brožek - výkonný redaktor Vexilologie

Michael Kroupa - výtvarný redaktor


Výbor VK zvolený 26. 1. 1985

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - 1. místopředseda

Jaroslav Martykán - 2. místopředseda

Pavel Pejcha - jednatel

Pavel Fojtík - knihovník

Aleš Brožek - redaktor Vexilologie

Miloň Purš - programový referent

Petr Blažej - archivář

Ladislav Hnát

Michael Kroupa


Výbor VK zvolený 30. 1. 1982

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - 1. místopředseda

Jaroslav Martykán - 2. místopředseda

Pavel Pejcha - jednatel

Pavel Fojtík - knihovník

Petr Blažej - archivář

Miloň Purš - styk s partnerskými kluby

Aleš Brožek

Michael Kroupa


Výbor VK zvolený 29. 3. 1980

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - 1. místopředseda

Jaroslav Martykán - 2. místopředseda a tiskový referent

Pavel Pejcha - jednatel

Miloň Purš - hospodář

Pavel Fojtík - zapisovatel

Aleš Brožek

Michael Kroupa


Výbor VK zvolený 11. 2. 1978

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - místopředseda

Pavel Pejcha - jednatel

Pavel Fojtík - hospodář

Jaroslav Martykán - tiskový referent

František Pícha - zapisovatel

Aleš Brožek

Jiří Honcák


Výbor VK zvolený 6. 3. 1976

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - místopředseda

Pavel Pejcha - jednatel

Jaroslav Martykán - tiskový referent

Pavel Fojtík - hospodář

Jiří Honcák - zapisovatel

Josef Česák


Výbor VK zvolený 3. 2. 1973

Ludvík Mucha - předseda

Zbyšek Svoboda - místopředseda

Aleš Brožek - jednatel a tiskový referent

Jiří Hlaváček - zapisovatel

Pavel Fojtík - hospodář

Michael Kroupa - výtvarný referent

Josef Česák


Výbor VK zvolený na ustavující schůzi VK dne 29. 1. 1972

Ludvík Mucha - předseda

Aleš Brožek - jednatel

Jiří Hlaváček - zapisovatel

Petr Hlaváček

Zbyšek Svoboda

Josef Česák


Přípravný výbor VK ustavený dne 20. 11. 1971

Ludvík Mucha

Aleš Brožek

Jiří Hlaváček

Petr Hlaváček

Josef Česák (kooptován)


ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES 4. - 6. října 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky