Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Jak se stát členem ČVS

DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS
o Volební řád ČVS
o Výpůjční řád ČVS

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění
o Čestné uznání
o Čestná vlajka ČVS

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

OCENĚNÍ A ČESTNÉ FUNKCE ČVS

Česká vexilologická společnost uděluje při příležitosi českých národních vexilologických kongresů na základě svých stanov (Čl. 4a a 4b) čestná uznání, kongresové ocenění a čestné členství ČVS. Dále může udělit i titul Čestný předseda ČVS.

ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS


Ludvík Mucha, VČS ČVS Praha 2005

ČESTNÉ ČLENSTVÍ


Josef Česák, 2ČNVK Ústí nad Labem 2000
Ludvík Mucha, 3ČNVK Plzeň 2004
Zbyšek Svoboda, 5ČNVK Liberec 2012

KONGRESOVÉ OCENĚNÍ
za zásluhy o českou vexilologii


Ludvík Mucha, 1ČNVK Hradec Králové 1996
Jiří Louda, 2ČNVK Ústí nad Labem 2000
Jiří Tenora, 3ČNVK Plzeň 2004
Zbyšek Svoboda, 4ČNVK Přibyslav 2008
Aleš Brožek, 5ČNVK Liberec 2012
Petr Exner, 6ČNVK Ústí nad Orlicí 2016

ČESTNÉ UZNÁNÍ

10. výročí Vexilologického klubu 1982

Aleš Brožek
Josef Česák
Jarmila Horská, pracovnice OKD Praha 3 za přípravu časopisu Vexilologie k tisku
Jaroslav Klement
Michael Kroupa
Jaroslav Martykán
Ludvík Mucha
Zbyšek Svoboda
Lidé a země, redakce časopisu

10. výročí Vexilologického klubu 1983

Jindra Albrechtová
Pavel Fojtík
Jiří Januš
Pavel Pejcha

15. výročí Vexilologického klubu 1987

Jiří Tenora

1. český národní vexilologický kongres, Hradec Králové 1996

Petr Exner, za organizaci 1.ČNVK

2. český národní vexilologický kongres, Ústí nad Labem 2000

Aleš Brožek, za organizaci 2.ČNVK (uděleno v roce 2001)

3. český národní vexilologický kongres, Plzeň 2004

Karel Černý, za uspořádání 3.ČNVK
Petr Exner, za vydávání Vexilologického lexikonu
Roman Klimeš, za badatelskou práci a dlouholetou spolupráci s Vexilologickým klubem
LIBEA, s.r.o., za vydání publikace Vlajky, prapory a jejich používání

4. český národní vexilologický kongres, Přibyslav 2008

Aleš Brožek, za popularizaci české vexilologie
Pavel Fojtík, za popularizaci české vexilologie
Josef Hubka, za popularizaci české vexilologie
Milan Týma, za úspěšnou přípravu 4.ČNVK

5. český národní vexilologický kongres, Liberec 2012

Karel Černý, za dlouholetou práci v ČVS
Petr Hlaváček, za dlouholetou práci v ČVS
Ladislav Hnát, za dlouholetou práci v ČVS
Jaroslav Martykán, za dlouholetou práci v ČVS
František Pícha, za dlouholetou práci v ČVS
Jan Vereščák, za vzornou organizaci a podporu 5.ČNVK
Klub přátel Žižkova, za dlouholetou podporu a spolupráci

6. český národní vexilologický kongres, Ústí nad Orlicí 2016

Jiří Eichler, za dlouholetou práci v ČVS
Josef Hubka, za dlouholetou práci v ČVS
Ladislav Likler, (Klub sběratelů kuriozit) za dlouholetou podporu činnosti ČVS
Velebný & Fam, s.r.o., za organizaci 6.ČNVK


Dále výbor ČVS předává čestnou vlajku ČVS významným zahraničním vexilologům.


Michel Lupant, Belgie, 4ČNVK Přibyslav 2008
Alfred Znamierowski, Polsko, 4ČNVK Přibyslav 2008
Viktor A. Lomancov, Rusko, 5ČNVK Liberec 2012
Mamuka Gongadze, Gruzie, 6ČNVK Ústí nad Orlicí 2016

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky