Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Jak se stát členem ČVS

DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS
o Volební řád ČVS
o Výpůjční řád ČVS

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění
o Čestné uznání
o Čestná vlajka ČVS

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

Kontakt:ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.
c/o Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
Typ:společnost
Předseda:Ing. Petr Holas
Jednatel:Jiří Eichler
Telefon:
E-mail:vexilologie@centrum.cz (Petr Holas)
Webové stránky:www.vexilologie.cz
Datum založení:29. ledna 1972
Členství ve FIAV od:23. srpna 1993 (29. člen)
Území působnosti:Česká republika
Periodické publikace:Vexilologie (ISSN 1211-2615; česky od roku 1972)
Vexilologický dopis (česky, nepravidelně 1976-1989)
Vexilokontakt (česky , nepravidelně od roku 1989 - ve spolupráci se Střediskem vexilologických organizací)
Vexilokontakt - special issue (anglicky, ročně od roku 1997 - ve spolupráci se Střediskem vexilologických organizací)
Sborník z českého národního kongresu (česky, každé 4 roky od roku 1996 - ve spolupráci se Střediskem vexilologických organizací)
Poznámka:uznána jako čestný přidružený člen FIAV od 1.7.1991


ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky