Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Jak se stát členem ČVS

DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS
o Volební řád ČVS
o Výpůjční řád ČVS

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění
o Čestné uznání
o Čestná vlajka ČVS

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

SYMBOLY ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Vlajka Vexilologického klubu byla přijata dne 6. března 1976 a je tvořena červeným listem, přes který je od žerdi položen bílý klín dosahující do středu vlajícího lemu a na něj další, modrý klín dosahující do středu vlajky. Vlajku navrhl člen klubu PhDr. Zbyšek Svoboda, který je také autorem emblému klubu vytvořeného na základě klubové vlajky. Změna názvu nevedla ke změně vlajky, avšak byl vytvořen nový emblém ČVS, jehož autorem je Petr Exner.

SYMBOLS OF THE CZECH VEXILLOLOGICAL SOCIETY

The Club´s flag was adopted on 6 March 1976 and it consists of a red field (2:3) charged with a white triangle extending to the fly. Another blue triangle is laid on the white one. Its top extends to the half of the length of the flag. Author of the flag Zbyšek Svoboda designed also the emblem of the Vexillological Club by modification of the flag. The change of the name (2005) didn´t lead to the flag change, but the emblem of CVS was changed. Its author is Petr Exner.
1976 - 2005od roku 1976


po roce 2005


ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.

SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ČVS se bude konat 23. března 2019 v klubovně v Blahoslavově ulici č. 2, Praha 3-Žižkov..

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2019
2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Vzhledem k očekávané výpovědi KPŽ z prostoru v Blahoslavově ulici koncem pololetí, se výborová schůze 1. června bude konat ve Vratislavicích (Libea). O místech konání dalších dvou budeme informovat průběžně.KONTAKT

(JEN KORESPONDENČNÍ ADRESA)

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

e-mail : vexilologie@centrum.cz

TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 85. výročí vzniku státní vlajky

o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky