Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o   1 (1994)
o   2 (1995)
o   3 (1996)
o   4 (1997)
o   5 (1998)
o   6 (1999)
o   7 (2000)
o   8 (2001)
o   9 (2002)
o 10 (2003)
o 11 (2004)
o 12 (2004)
o 13 (2006)
o 14 (2007)
o 15 (2008)
o 16 (2008)
o 17 (2009)
o 18 (2009)
o 19 (2010)
o 20 (2010)
o 21 (2011)
o 22 (2011)
o 23 (2012)
o 24 (2013)
o REJSTŘÍK (1994 - 2014)
o 25 (2015)
o 26 (2016)
o 27 (2017)
o 28 (2018)
o 29 (2019)
o 30 (2020)
o 31 (2021)
o 32 (2022)
o 33 (2023)
o 34 (2023)
o 35 (2024)

ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE 12 (2004)


OBSAH 

•Poslední Zápisník
•Pohledy do právní historie čs. symbolů - 9. část
•Vexilologické exponáty Zpč. muzea v Plzni - 6. část
•Pohledy do právní historie čs. symbolů - závěr
•Prapor klatovských hasičů
•Barvy vlajky Itálie
•Státní visačka
•Vlajky se skandinávskými kříži
•Střípky z osobního archivu autora Zápisníku
   Obecní prapory Hlučínska
   Návrh na vlajku okresu Plzeň-sever
•Barvy irských hrabství
•Střípky z osobního archivu autora Zápisníku
   Jersey nebo Irsko
   Hrabství Cavan
   Gótsko, Západní Frísko
   Gööteborg, Halmstad
   Zvláštní způsoby vyvěšování vlajek
   Vlajky neověřené (Maracaibo, Persie, Tunisko, ...)
•Obsahy minulých čísel Zápisníku

 BAREVNÁ PŘÍLOHA
  
Výběr z vexilologických exponátů z depozitáře Zpč. muzea v Plzni (6. část)
•1 (16) - Spolek voj. vysloužilců Maršálka Radeckého ve Škvrňanech
•2 (17) - Vzájemně se podporující spolek čsl. voj. vysloužilců v Plzni
•3 (18) - Prapor Spolku Pětatřicátníků


ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE