Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÉ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o 1. ČNVK 1996 (Hradec Králové)
o 2. ČNVK 2000 (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK 2004 (Plzeň)
o 4. ČNVK 2008 (Přibyslav)
o 5. ČNVK 2012 (Liberec)
o 6. ČNVK 2016 (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK 2020 (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK 2020 (Prostějov)

ČESKO-NĚMECKÉ STEKÁNÍ VEXILOLOGŮ

ÚSTÍ NAD LABEM

o ČNSV 2000
2. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

english summary

Ve dnech 8. až 10. září 2000 se v Ústí nad Labem uskutečnil 2. český národní vexilologický kongres. Jeho hostitelem byl výkonný redaktor zpravodaje Vexilologie Aleš Brožek. Na organizačním zajištění se rovněž podílel tajemník výboru pro kongresy Petr Exner. Kongresu se zúčastnilo 42 vexilologů (18 členů Vexilologického klubu z České republiky, 2 členové ze Slovenské republiky, 20 členů Německé společnosti pro vexilologii, předseda Polské vexilologické společnosti Alfred Znamierowski a Eva Turková ze Švédska), kteří si mohli vybrat mezi levným ubytováním na kolejích Univerzity J. E. Purkyně nebo dražším v hotelu Bohemia. Ve dnech 8. až 10. září 2000 se v Ústí nad Labem uskutečnil 2. český národní vexilologický kongres. Jeho hostitelem byl výkonný redaktor zpravodaje Vexilologie Aleš Brožek. Na organizačním zajištění se rovněž podílel tajemník výboru pro kongresy Petr Exner. Kongresu se zúčastnilo 42 vexilologů (18 členů Vexilologického klubu z České republiky, 2 členové ze Slovenské republiky, 20 členů Německé společnosti pro vexilologii, předseda Polské vexilologické společnosti Alfred Znamierowski a Eva Turková ze Švédska), kteří si mohli vybrat mezi levným ubytováním na kolejích Univerzity J. E. Purkyně nebo dražším v hotelu Bohemia.

První účastníci dorazili do Ústí nad Labem již ve čtvrtek v odpoledních hodinách a v pátek dopoledne, aby nezmeškali vernisáž výstavy Vexilologie známá neznámá, jíž byl kongres slavnostně zahájen v Muzeu města Ústí nad Labem v 16 hodin. Přítomné přivítal vědecký tajemník muzea Václav Houfek, tlumočení do němčiny se ujal Jiří Tenora. Slovo pak dostal Aleš Brožek, který podrobněji pohovořil o přípravě výstavy a upozornil na některé zajímavé exponáty (podrobnější informaci o výstavě přinášíme v samostatné zprávě). O zpestření vernisáže se později postarali členové Spolku vojenské historie, kteří se dostavili před budovu muzea v dobových uniformách a vystřelili několik salv z pušek.

Ve večerních hodinách se sešel výbor Vexilologického klubu v učebně Univerzity J. E. Purkyně a projednal přípravu výroční členské schůze. Ostatní účastníci využili volného času na neformální setkání.

V sobotu ráno zahájil jednání druhého dne kongresu předseda Vexilologického klubu Ludvík Mucha. Po něm se ujal moderování prvního bloku přednášek Petr Exner. Uvedl přednášku Aleše Brožka Symboly politických stran v Československu v r. 1992 i vlastní vystoupení na téma 10 let obecní vexilologie. Poté hovořil Pavel Fojtík o problematice praporů městských částí hlavního města Prahy, Ludvík Mucha o nových vlajkách a znacích historického soudního okresu Ivančice a Karel Černý o navrhování obecních praporů.

V sobotu odpoledne bylo na programu Česko-německé vexilologické setkání. Řídil je Jiří Tenora a přítomní vexilologové na něm vyslechli přednášku Erwina Günthera o znacích a vlajkách krajů a krajských měst v Pomořansku, Zbyška Svobody o československých vojenských praporech za 2. světové války a Romana Klimeše o symbolech slezských knížectví na velkém státním znaku republiky Československé z roku 1920. Zaujalo rovněž praktické předvádění vexilologické databáze na počítači, kterého se na závěr Česko-německého vexilologického setkání ujal Gunnar Staack.

Společenský večer byl objednán v restauraci Wagnerka na hradě Střekov. Někteří účastníci využili příjemného počasí a pěšky dorazili k dominantě Ústí nad Labem, jiní dali přednost hromadné městské dopravě a pěšky vystoupali jen poslední část trasy. Na hradních schodech pak proběhlo hromadné fotografování a u stolků na terase, z níž se ukazoval nádherný pohled na labské údolí, se počkalo na setmění. Když siluetu hradu Střekova ozářilo několik reflektorů, začala prohlídka těch jeho částí, které se dochovaly do dnešní doby nebo byly rekonstruovány. Temperamentní průvodkyně v češtině a němčině vylíčila pohnutou historii hradu a převyprávěla legendy, které jsou spojovány s hradem Střekovem. V restauraci Wagnerka mezitím nachystali pro účastníky slavnostní večeři. Zahájil ji přípitek hostitele letošního kongresu a předsedů obou vexilologických společností Ludvíka Muchy a Andrease Herzfelda. A pak se již jen jedlo a přátelsky hovořilo o vexilologii i o všem možném.Ve dnech 8. až 10. září 2000 se v Ústí nad Labem uskutečnil 2. český národní vexilologický kongres. Jeho hostitelem byl výkonný redaktor zpravodaje Vexilologie Aleš Brožek. Na organizačním zajištění se rovněž podílel tajemník výboru pro kongresy Petr Exner. Kongresu se zúčastnilo 42 vexilologů (18 členů Vexilologického klubu z České republiky, 2 členové ze Slovenské republiky, 20 členů Německé společnosti pro vexilologii, předseda Polské vexilologické společnosti Alfred Znamierowski a Eva Turková ze Švédska), kteří si mohli vybrat mezi levným ubytováním na kolejích Univerzity J. E. Purkyně nebo dražším v hotelu Bohemia.

Nedělní dopoledne bylo nejprve ve znamení výročních schůzí české i německé vexilologické společnosti. (Zprávu z 29. výroční členské schůze Vexilologického klubu najdete na dalších stránkách tohoto čísla.) Pak následovaly zbývající čtyři přednášky v rámci 2. českého národního vexilologického kongresu, které uváděl Zbyšek Svoboda. Nejprve pohovořil Pavel Fojtík o vexilologickém názvosloví v praxi a po něm Eva Turková o výstavě trofejí ve stockholmském vojenském muzeu. Jaroslav Martykán si připravil přednášku o typologii hrotů tureckých praporů ze sbírek sultánského paláce Topkapi a Jiří Tenora informaci o novém vydání Alba vlajek francouzského válečného námořnictva.

Tečku za kongresem udělal předseda Vexilologického klubu, když oznámil, že se výbor rozhodl udělit kongresové ocenění Jiřímu Loudovi. Vzhledem k nepřítomnosti tohoto významného českého heraldika a vexilologa na ústeckém kongresu L. Mucha požádal Zbyška Svobodu, aby ocenění předal vyznamenanému na nejbližším zasedání podvýboru pro heraldiku. Zároveň ve stručnosti zhodnotil průběh letošního kongresu. Ocenil kvalitu jednotlivých vystoupení i pozornost, kterou kongresu věnovaly sdělovací prostředky (v regionálním i celostátním rozhlase byly odvysílány části rozhovoru, který poskytl Aleš Brožek, o kongresu často psaly regionální i celostátní deníky, informace byly k dispozici i na internetu). Pořadatele však mrzela malá účast českých vexilologů (do Ústí jich přijelo méně než návštěvníků z Německa), i když náklady na ubytování, stravování a kongresový poplatek, v němž jsou zakalkulovány náklady na tisk sborníku, byly nižší než před 4 roky v Hradci Králové.

Aleš Brožek

VLAJKA KONGRESU

Vexilologické kongresy si nelze představit bez vlajky. Vždyť kdo jiný než vexilologové by měli mít pro své setkání připravenu vlajku, která by označovala místo konání kongresového jednání, která by se používala k výzdobě místností a která by kongres charakterizovala.

Proto stejně jako před čtyřmi lety pro kongres v Hradci Králové byla pro tento kongres navržena vlajka. O její podobě jsem začal uvažovat v době, kdy bylo dohodnuto, že kongres se bude konat v Ústí nad Labem, protože je přirozené, že vlajka kongresu by měla mít vztah k místu jeho konání.

Vlajka Ústí nad Labem je tvořena bílým listem se dvěma červenými vodorovnými pruhy. Tím byly dány dvě barvy. Třetí barvou se nabízela zcela přirozeně modrá. Je to barva, která je jednak i třetí barvou české vlajky a také je to barva použitá na vlajce FIAV - mezinárodní organizace vexilologických společností i na vlajce Vexilologického klubu.

Zbývalo vytvořit nějakou figuru s použitím těchto barev, která by vhodně navozovala téma kongresu a byla esteticky přijatelná a výrobně jednoduchá. Za základní figuru jsem zvolil krokev - starobylý heraldický symbol, který připomíná i písmeno "V" symbolizující vexilologii. Protože se jedná o vlajku v pořadí druhého kongresu, použil jsem dvě krokve v barvách pořádajícího města. Třetí barva se tak stala barvou listu. Umístění dvou krokví na list je možné mnoha způsoby, z nichž některé vyžadují příliš úzké a tím nezřetelné krokve, jiné vyplňují list jen v některé části. Nakonec jsem zvolil propletené krokve vycházející z polovin šířky listu s hroty na okrajích listu. Tak se podařilo vytvořit barevně výrazné členění listu vlajky, která je výrobně jednoduchá a má i svou symboliku.

Petr Exner

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Přehled přednášek 2. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Labem, 8. - 10. 9. 2000

PŘEDNÁŠKY 

Ing. Aleš Brožek : Symboly politických stran v Československu v roce 1992
Ing. Petr Exner : 10 let obecní vexilologie a heraldiky v ČR
Mgr. Pavel Fojtík : Problematika praporů městských částí hlavního města Prahy
Doc. Ludvík Mucha : Nové vlajky a znaky historického soudního okresu Ivančice
Karel Černý : Jak navrhuji obecní prapory
Mgr. Pavel Fojtík : Vexilologické názvosloví v praxi
Eva Turek : "Trofékammaren" Výstava trofejí v Armémuseu ve Stockholmu
Ing. Jaroslav Martykán : Typologie hrotů tursckých praporů 
     ze sbírek sultánského paláce Topkapi
Ing. Jiří Tenora : Informace o novém vydání alba vlajek 
     francouzského vojenského námořnictva 


PŘEDNÁŠKY NA ČESKO-NĚMECKÉM SETKÁNÍ 

Erwin Guenther : Znaky a vlajky krajů a krajských měst v Pomořansku
PhDr. Zbyšek Svoboda : Československé vojenské prapory za 2. sv. války
Roman Klimeš : Symboly slezských knížectví na velkém státním znaku 
     republiky československé z roku 1920
Gunnar Staack : Příklad vexilologické databáze 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

OBSAH


Aleš Brožek : JAK SE PŘIPRAVOVAL 2. ČESKÝ NÁRODNÍ 
    VEXILOLOGICKÝ KONGRES 
Aleš Brožek : PŘEHLED ČLÁNKŮ O 2. ČNVK A VEXILOLOGICKÉ 
    VÝSTAVĚ V TISKU
Petr Exner : SYMBOLY 2. ČESKÉHO NÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO 
    KONGRESU

 PŘEDNÁŠKY

Aleš Brožek :SYMBOLY POLITICKÝCH STRAN 
    V ČESKOSLOVENSKU V R. 1992
Petr Exner : 10 LET OBECNÍ VEXILOLOGIE A HERALDIKY V ČESKÉ REPUBLICE
Pavel Fojtík : PROBLEMATIKA PRAPORŮ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Karel Černý : DOPORUČENÝ POSTUP A DALŠÍ POZNATKY PŘI NAVRHOVÁNÍ OBECNÍCH PRAPORŮ
Pavel Fojtík : VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ V PRAXI
Eva Turek : "TROFÉKAMMAREN" - VÝSTAVA TROFEJÍ V ARMÉMUSEU VE STOCKHOLMU
Jaroslav Martykán : TYPOLOGIE HROTŮ TURECKÝCH PRAPORŮ 
    ZE SBÍREK SULTÁNSKÉHO PALÁCE TOPKAPI
Ludvík Mucha : PRAPORY MĚST A OBCÍ BÝVALÉHO SOUDNÍHO OKRESU IVANČICE
Jiří Tenora : NOVÉ VYDÁNÍ ALBA VLAJEK FRANCOUZSKÉHO VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA
Ing. Jaroslav Martykán : Zamyšlení nad další činností našeho Vexilologického klubu

  ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ

Erwin Günther : ZNAKY A VLAJKY KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST V POMOŘANSKU
Gunnar Staack : PŘÍKLAD VEXILOLOGICKÉ DATABÁZE
Roman Klimeš : SYMBOLY SLEZSKÝCH KNÍŽECTVÍ ZASTOUPENÝCH NA VELKÉM STÁTNÍM ZNAKU
    REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ Z ROKU 1920
Zbyšek Svoboda : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ PRAPORY ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

* 

 ZÁVĚR
 O AUTORECH


TIRÁŽ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK
z 2. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Labem, 8. až 10. IX. 2000
Sborník sestavil Petr Exner
STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ
Hradec Králové 2001

 Spolupracovali Aleš Brožek a Ludvík Mucha 
 Německé texty přeložil Jaroslav Martykán
 Překlad souhrnů do němčiny Jiří Tenora
 Fotografie v barevné příloze Petr Exner a Jaroslav Martykán
 Ostatní fotografie a reprodukce z archivů autorů ISBN 80-238-6614-1
 Formát A5, 132 str.,120 obr.(čb), 8 stran plnobarevné přílohy (9 fotografií, 7 vyobrazení) 

 

PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina 2. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Labem, 8. - 10. 9. 2000

Ing. Aleš Brožek ČR
Karel Černý ČR
Ing. Vladimír Erban ČR
Ing. Petr Exner ČR
Mgr. Pavel Fojtík ČR
Erwin Guenther Německo
Klaus Guenther Německo
Dr. Andreas Herzfeld Německo
Hans-Ulrich Herzog Německo
Karl-Heinz Hesmer Německo
Dr. Reinhard Heydenreuter Německo
doc. PhDr. Milan Holas, CSc. ČR
Petr Holas ČR
Josef Hubka ČR
Joerg M. Karaschewski Německo
Dr. Hans-H. Klettner Německo
Roman Klimeš Německo
Jiří Krejčík ČR
Alfons Kunerle Německo
Ing. Jaroslav Martykán ČR
doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. ČR
Jaromár Novotný ČR
Viktor Plíhal ČR
Roman Raab ČR
Dr. Arnold Rabbow Německo
Tomáš Sadílek ČR
Falko Schmidt Německo
Marcus Schmoeger Německo
Jaroslav Sivera Slovensko
Gunnar Staack Německo
Peter Strašifták Slovensko
PhDr. Zbyšek Svoboda ČR
Richard Štěpanovský ČR
Ing. Jiří Tenora Německo
Milan Týma ČR
Fil. lic. Eva Turek Švédsko
Gerd Vehres Německo
Alfred Znamierowski Polsko 

SPOLEČNÉ FOTO

Společné foto účastníků 2. českého národního vexilologického kongresu
Ústí nad Labem, 8. - 10. 9. 2000


CZECH NATIONAL CONGRESSES OF VEXILLOLOGY


o 1996 - Hradec Královéo 2000 - Ústí nad Labemo 2004 - Plzeňo 2008 - Přibyslavo 2012 - Libereco 2016 - Ústí nad Orlicío 2020 - Frýdek-Místek