Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info


VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o Flag Data Centre
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM
o VEXILOLOGICKÉ DOPISY

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK (Frýdek-Místek)
o 8. ČNVK (Prostějov)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR) do roku 2011

o World Statesmen
o STATOIDS
o ETHNIA

Flag Counter

JOSEF ČESÁK

with short summary

Ing. Josef Česák, "otec české vexilologie", (narodil se dne 3. 6. 1921 v Hradci Králové, zemřel 19. 3 2008 ve Vazovci u Turnova), byl sice fundovaný komerční inženýr s rozsáhlými jazykovými znalostmi, ale jeho zájmy se nesly spíše humanitním směrem. Spolu se širokým kulturním přehledem jej přivedly mezi filatelistické publicisty a právě filatelie vzbudila jeho zájem o symboliku vlajek.

Jako jeden z prvních u nás rozpoznal Ing. Česák moderní podstatu vexilologie, navázal korespondenci se zahraničními vexilology a seznámil nás s prvními vexilologickými časopisy ve světě. Dal také impuls k navázání vzájemných kontaktů našich málo informovaných zájemců o studium vlajek, protože si své poznatky nechtěl nechat pro sebe. V r. 1966 proto otiskl článek „Symbolika státních vlajek“ v časopise ČSAV Lidé a země, kterým upozornil československou veřejnost na význam nauky o vlajkách. O tři roky později pak jako první Čech použil termín vexilologie v publikaci Josefa Pavla Kroumana Sbíráme odznaky. Jeho kontakty s W. Smithem a s dalšími českými vexilology vedly k založení Vexilologického klubu v r. 1972. Je proto samozřejmé, že Ing. Česák nemohl scházet mezi jeho zakládajícími členy a funkcionáři; v letech 1972-1978 byl členem jeho výboru. Obětavě se podílel na přípravě zpravodaje a zpřístupnění jeho obsahu zahraničním vexilologům, když pomáhal při překládání nejvýznamnějších článků do angličtiny.

Po odchodu z výboru se Ing. Česák věnoval publikační činnosti; bibliografie jeho vexilologických prací dosahuje třiceti položek. Nejvíce si cenil šestijazyčné příručky "Odborné výrazy a stylistické konstrukce používané ve vexilologii", již sestavil s J. Tenorou, kterou v r. 1990 vydal Vexilologický klub a která byla příznivě přijata odborníky doma i v zahraničí. Využil k tomu svých bohatých zkušeností s tvorbou cizojazyčných slovníků, z nichž nejvýznamnější je Česko-německý ekonomický slovník, který vydala v r. 1984 Státní knihovna v Praze. Četnými články otištěnými nejen v klubovním zpravodaji Vexilologie, nýbrž i v zahraničních vexilologických časopisech (zejména amerických Flag Bulletin a NAVA News), se zasloužil o rozvoj české vexilologie a o propagaci znalostí o českých a československých symbolech za hranicemi naší země. Dne 30.1.1982 byl proto při 10. výročí Vexilologického klubu vyznamenán jeho Čestným diplomem. Pro své zásluhy o vznik a rozvoj české vexilologie se mu dostalo nejen jako prvnímu nejvyššího ocenění klubu - titulu jeho čestného člena, který mu udělil 2. český národní vexilologický kongres v Ústí n.L. v r. 2000, ale i epitetonu „otec české vexilologie“.


Ing. Josef Česák (6.3.1921-19.3.2008) who was known as „Father of Czech vexillology“ was an erudite commercial engineer having a good grasp of foreign languages but interested mainly in humanities. His concern in stamp collecting directed him to philately journalism and made him acquainted with the flags´ symbolism. He was the first one in our country who became aware of the modern essence of vexillology, who made contacts with foreign vexillologists and who made us familiar with the first vexillological magazines in the world. He also initiated establishment of the first direct contacts between the Czechs interested in flags, which resulted in foundation of the Vexillological Club in 1972. J. Česák was a member of the managing board in 1972-1978 and actively assisted to the Club’s publication activities.

Later on, he focused on writing of the specialized articles on various themes of the flags. Continuing in his previous efforts (e.g. “Symbolism of the State flags” in the Lidé a země No. 9/1966 popular scientific magazine or the first use of the term “vexillology” in our country three years later in “Sbíráme odznaky” publication by J.P.Krouman) to promote vexillology he wrote almost thirty articles for bulletin Vexilologie and other publications. He almost appreciated his co-authorship of the “Terms and Stylistic Constructions Used in Vexillology” written in six various languages and edited by the Vexillological Club in 1990. However, J. Česák contributed preferentially to the vexillological periodicals at home and abroad (e.g. The Bulletin, NAVA News) and was instrumental in advance of Czech vexillology and in promotion of Czechoslovak and Czech state symbols behind the borders of our country.

His extraordinary personal merits in formation of Czech vexillology were acknowledged in 1982 by the Diploma of Honour of the Vexillological Club and by the highest privilege of the Club – the Honour memberships – awarded by the 2nd Czech National Congress of Vexillology in 2000. He was the ever first Czech vexillologist honoured by this title and won the dignified epithet “Father of Czech vexillology”.ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES ZÁŘÍ 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky