Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 


o www.vexilologie.cz
o www.vexi.info


VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V ČR
A JEJICH PUBLIKACE

o Česká vexilologická společnost
o Czech Vexillological Society
o Středisko vexilologických     informací
o WVRI (e-mail)

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT
o zpravodaj vexi.info
o zpravodaj VEXILOLOG
o zpravodaj Zápisník vexilologie
o VEXILOLOGICKÝ LEXIKON
o VEXILOLOGICKÉ ALBUM
o VEXILOLOGICKÉ DOPISY

NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

o Přehled registrovaných vlajek     a praporů

ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o O kongresech
o About congresses
o 1. ČNVK (Hradec Králové)
o 2. ČNVK (Ústí nad Labem)
o 3. ČNVK (Plzeň)
o 4. ČNVK (Přibyslav)
o 5. ČNVK (Liberec)
o 6. ČNVK (Ústí nad Orlicí)
o 7. ČNVK (Frýdek-Místek)

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ (FIAV)

o www.fiav.org

VEXILOLOGICKÉ WEBY

o REKOS (CZ)
o VEXILOLOGNET (CZ)
o VEXILOLOGNET FOTO (CZ)
o FOTW
o Flag Institute (UK)
o VEXILLOGRAPHIA (RU)
o NAVA (USA)
o CYBERFLAG (FR) do roku 2011

o World Statesmen
o STATOIDS
o ETHNIA

Flag Counter

Vítáme Vás na Českých vexilologických stránkách


!!!!! VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČVS JE PŘESUNUTA NA 19. ČERVNA 2021 !!!!!
V případě uvolnění protiepidemických opatření se bude konat v klubovně ČVS. Případné dotazy směřujte na vexilologie@centrum.cz.

PODMÍNKY ÚČASTI

Milé kolegyně, milí kolegové,


výroční členská schůze se nám kvapem blíží a vzhledem k tomu, že stále nedošlo 
k plné normalizaci života u nás, rád bych vás informoval o přijatých opatřeních
souvisejících s konáním VČS 19. června 2021 od 13:00. Připravili jsme celkem 
tři varianty, jak se VČS můžete "zúčastnit". Máte-li zájem o účast, vyplňte
prosím, formulář na následující adrese 
           https://forms.gle/7NKgScy9AZg59UTL8 
kde upřesníte, kterou z možností níže jste si vybrali:


1) Fyzická účast v klubovně

Fyzická účast je povolena osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění 
covid-19 a zároveň při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

a) doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
b) doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin 
(lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
c) doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době 
ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
d) aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky 
musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí 
od této uběhnout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového 
ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).


2) Vzdálená účast přes videohovor

Vzhledem k platnosti mimořádných opatření je podle zákona 460/2020 Sb. možné 
uskutečnit VČS za pomoci technických prostředků, přestože to není zakotveno 
ve stanovách. Nabízíme tedy našim členům možnost zúčastnit se schůze pomocí 
platformy JitSi, na adrese meet.jit.si/CeskaVexilologickaSpolecnost - pro 
vstup do místnost zadejte své celé jméno a vyčkejte než budete moderátorem 
vpuštěni dovnitř. V případě, že budete chtít tuto možnost využít, prosíme vás 
o přihlášení již v časovém rozmezí 12:15 - 12:45. Pokud nebudete chtít zrovna 
něco říct, nechte si vypnuté mikrofony. Všechny osoby přítomné na JitSi, které 
jsou členy ČVS mají právo hlasovat a vyjadřovat se k probíraným otázkám.


3) Pasivní sledování přenosu ze schůze

Celá VČS bude také přenášena na našem FB profilu fb.com/vexilologie , 
takže můžete VČS sledovat i pasivně, bohužel není v našich silách reagovat 
na případné komentáře nebo vzkazy na této platformě. Sledování VČS na FB nebude 
bráno jako účast na VČS s právem hlasovat.S pozdravem

 
Ing. Petr Holas
předseda České vexilologické společnosti, z.s.
www.vexilologie.cz
facebook.com/vexilologie


AKTUALITY                                                                  novější     ARCHIV     starší    

120 - březen 2021

Vyšlo nové číslo zpravodaje - Vexilologie 199. Hlavním článkem čísla je článek Petra Sokola Symboly a barvy politických stran a jejich vliv na vlajky států světa.

(Česká vexilologická společnost)

119 - únor 2021

Vyšel sborník přednášek ze 7. českého národního vexilologického kongresu, který se konal na podzim 2020 ve Frýdku Místku. Sborník lze objednat e-mailem (vexilologie@centrum.cz).

(Česká vexilologická společnost)

118 - leden 2021

V lednu 2021 vyšel další díl Vexilologického lexikonu - Vlajky obcí ČR (2020), který obsahuje přehled vlajek udělených v roce 2020 městům, městysům a obcím České republiky. V textové části jsou chronologicky uvedeny oficiální popisy vlajek s černobílými pérovkami a v příloze jsou všechny udělené vlajky vyobrazeny barevně a uspořádány abecedně podle názvu obce.

(Středisko vexilologických informací)


VEXILOLOGIE

je pomocná věda historická (podobně jako heraldika či sfragistika), která se zabývá historií, symbolikou a použitím vlajek a praporů. Píše o tom Ing. Josef Česák ve svém článku CO JE VEXILOLOGIE ve zpravodaji Vexilologického klubu VEXILOLOGIE, č.1-3, s. 1, Praha 1972.

Zájemce o vexilologii sdružuje Česká vexilologická společnost založená v roce 1972 (jako Vexilologický klub při OKD Praha 3) doc. Ludvíkem Muchou, který byl jejím dlouholetým předsedou.

Slovo "vexilologie" poprvé použil dr. Whitney Smith v říjnu 1958 ve svém článku "Flags of the Arab World". V Čechách se termín vexillologie (tehdy ještě se dvěma l) objevil ve studii, kterou napsal J. Česák a publikoval ji v knize J. P. Kroumana Sbíráme odznaky (Praha 1969).


NÁRODNÍ REGISTR VLAJEK A PRAPORŮ

Národní registr vlajek a praporů registruje vlajky/prapory a garantuje tak jejich odbornou správnost a zaručuje, že do registru nebudou vloženy shodné vlajky/prapory ani vlajky shodné s vlajkami České republiky stanovených zákonem či vlajkami krajů, měst, a městských částí, obcí a vojenských újezdů udělenými předsedou PS PČR na základě zákonů ČR.

V registru je možno evidovat např. vlajky a prapory organizací, společností, sdružení, stran, klubů, rodů a osob a jiné s výjimkou vlajek České republiky stanovených zákonem a vlajek udělovaných na základě zákonů ČR.

NRVP vede Česká vexilologická společnost z. s.


ZÁKLADNÍ VEXILOLOGICKÉ ZÁSADY
PRO TVORBU NOVÝCH OBECNÍCH SYMBOLŮ

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky jsou zveřejněny Základní vexilologické zásady pro tvorbu nových obecních symbolů připravené podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PČR.


NABÍDKA

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK ZE 7. ČNVK
Preceedings of the 7th Czech National Congress of Vexillology

Česká vexilologická společnost vydala sborník přednášek pronesených na 7. českém národním vexilologickém kongresu ve Frýdku-Místku. Sborník obsahuje kromě sedmi příspěvků přednesených na kongresu také informace o vlastním kongresu a část věnovanou stému výročí narození Jiřího Loudy

Ve sborníku jsou také uvedeny QR-kódy odkazující na videa ze zahájení kongresu a na projev presidenta FIAV Željka Heimera. Poslední kód odkazuje na vernisáž výstavy ke stému výročí narození Jiřího Loudy, kterou slovem doprovodil dr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.

Sborník lze objednat e-mailem (vexilologie@centrum.cz).


STO LET ČESKOSLOVENSKÉ VLAJKY
100 Years of the Czechoslovak Flag

Česká vexilologická společnost vydala u příležitosti stého výročí přijetí československé vlajky dne 30. března 1920 sborník článků věnovaných této události.

Editor sborníku Petr Exner shromáždil do sborníku vytištěného na křídovém papíře formátu A5 na 140 stranách sedmnáct článků od šesti autorů zachycujících jak okolnosti vzniku vlajky v parlamentě, události, které přijetí vlajky provázely. Největší část tvoří medailonky jedné ženy a mužů, kteří se tím či oním způsobem na vzniku vlajky podíleli. Články jsou doplněny desítkami barevných obrázků i černobílých fotografií a podrobným jmenným rejstříkem. Na přípravě sborníku se vedle editora významně podíleli Aleš Brožek jako redaktor a Jaroslav Martykán jako překladatel.

Videoprezentace sborníku na You Tube (CZE, ENG).

Sborník lze objednat e-mailem (vexilologie@centrum.cz).


VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
(aktualizované vydání 2013)

Firma LIBEA, s.r.o. vydala nové vydání brožury věnované základním pravidlům pro vyvěšování vlajek na území České republiky. Autory jsou tři experti parlamentního podvýboru pro heraldiku a vexilologii, Petr Exner, Pavel Fojtík a Zbyšek Svoboda. Na 64 stranách s mnoha barevnými obrázky názorně ukazuje, jak se vyhnout chybnému vyvěšování vlajek, jak vyvěšovat českou vlajku společně s vlajkou Evropské unie, s vlajkymi krajů, obcí i firem tak, aby byly splněny požadavky nově aktualizovaných zákonů. Brožura obsahuje i všeobecnou část vysvětlují jednotlivé pojmy a vexilologickou terminologii.

Publikaci lze objednat prostřednictvím E-Shopu (www.libea.cz), e-mailem (info@libea.cz), faxem (485161059) nebo telefonicky (485160520).logo LIBEA logo Alerion logo SOLETA


ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774

JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : vexilologie@centrum.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVS


SCHŮZE SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
VČS se bude konat dne 19. června 2021 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2021

6. 3., 5. 6., 4. 9. a 4. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA
ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky