Czech Vexillological Pages - logo

 VLAJKY A ZNAKY STÁTŮ SVĚTA   FLAGS AND COAT OF ARMS OF THE WORLD   SYMBOLY ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REPUBLIC   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

ČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST z.s.

o O ČVS
o About ČVS
o Symboly ČVS
o Výbor ČVS
o Vlajky činovníků ČVS
o Jak se stát členem ČVS
o How become a member
      of the CVS


DOKUMENTY ČVS

o Stanovy ČVS 2024
o Volební řád ČVS 2020
o Výpůjční řád ČVS 2007

PUBLIKACE ČVS

o zpravodaj VEXILOLOGIE
o VEXILOKONTAKT

OCENĚNÍ UDÍLENÉ ČVS

o Čestný předseda ČVS
o Čestné členství
o Kongresové ocenění (LCVS)
o Čestná vlajka ČVS (FCVS)
o Čestné uznání

o 2002 - 30. VÝROČÍ VK

o kontakt
o contact

OCENĚNÍ A ČESTNÉ FUNKCE ČVS


ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVSLudvík Mucha, VČS ČVS Praha 2005
Jaroslav Martykán, VČS ČVS Praha 2021

ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČVSJosef Česák, 2ČNVK Ústí nad Labem 2000
Ludvík Mucha, 3ČNVK Plzeň 2004
Zbyšek Svoboda, 5ČNVK Liberec 2012

KONGRESOVÉ OCENĚNÍ ČVS ZA ZÁSLUHY O ČESKOU VEXILOLOGII
spojené se závěsnou medailí a titulem Laureate of the CVS


Ludvík Mucha, 1ČNVK Hradec Králové 1996
Jiří Louda, 2ČNVK Ústí nad Labem 2000
Jiří Tenora, 3ČNVK Plzeň 2004
Zbyšek Svoboda, 4ČNVK Přibyslav 2008
Aleš Brožek, 5ČNVK Liberec 2012
Petr Exner, 6ČNVK Ústí nad Orlicí 2016
Jaroslav Martykán, 7ČNVK Frýdek-Místek 2020ČESTNÁ VLAJKA ČVS
spojená s medailí a titulem Fellow of the CVS


Jan Dvořák, Česko, VČS ČVS 2005
Gerd Vehres, Německo, 14.DVT Berlín 2005
Michel Lupant, Belgie, 4ČNVK Přibyslav 2008
Alfred Znamierowski, Polsko, 4ČNVK Přibyslav 2008
Viktor A. Lomancov, Rusko, 5ČNVK Liberec 2012
Mamuka Gongadze, Gruzie, 6ČNVK Ústí nad Orlicí 2016
Aleksandr N. Basov, Bělorusko, 7ČNVK Frýdek-Místek 2020
TROJNÁSOBNÉ ČESTNÉ UZNÁNÍ
trojnásobný držitel čestného uznání
medaile a titul Fellow of the CVS

Aleš Brožek (1982, 2001 a 2008)
Jan Vereščák (2004, 2012 a 2020)
Petr Exner (1996, 2004, 2021)
Josef Hubka (2008, 2016, 2021)
Karel Černý (2004, 2012, 2022)DVOJNÁSOBNÉ ČESTNÉ UZNÁNÍ
dvojnásobný držitel čestného uznání
čestný odznak se stužkou

Aleš Brožek (1982, 2001)
Petr Exner (1996, 2004)
Pavel Fojtík (1983, 2008)
Jaroslav Martykán (1982, 2012)
Karel Černý (2004, 2012)
Jan Vereščák (2004, 2012)
Josef Hubka (2008, 2016)ČESTNÉ UZNÁNÍ
čestný odznak ČVS


10. výročí Vexilologického klubu 1982

Aleš Brožek
Josef Česák
Jarmila Horská, pracovnice OKD Praha 3 za přípravu časopisu Vexilologie k tisku
Jaroslav Klement
Michael Kroupa
Lidé a země, redakce časopisu za publikování vexilologických příspěvků
Jaroslav Martykán
Ludvík Mucha
Obvodní kulturní dům Praha 3, za dlouhodobou spolupráci a porozumění
Zbyšek Svoboda

Výroční členská schůze Vexilologického klubu 1983

Jindra Albrechtová
Pavel Fojtík
Jiří Januš
Pavel Pejcha

15. výročí Vexilologického klubu 1987

Jiří Tenora

1. český národní vexilologický kongres, Hradec Králové 1996

Petr Exner, za organizaci 1.ČNVK

2. český národní vexilologický kongres, Ústí nad Labem 2000

Aleš Brožek, za organizaci 2.ČNVK (uděleno v roce 2001)

3. český národní vexilologický kongres, Plzeň 2004

Karel Černý, za uspořádání 3.ČNVK
Petr Exner, za vydávání Vexilologického lexikonu
Roman Klimeš, za badatelskou práci a dlouholetou spolupráci s Vexilologickým klubem
Jan Vereščák, za vydání publikace Vlajky, prapory a jejich používání

4. český národní vexilologický kongres, Přibyslav 2008

Aleš Brožek, za popularizaci české vexilologie
Pavel Fojtík, za popularizaci české vexilologie
Josef Hubka, za popularizaci české vexilologie
Milan Týma, za úspěšnou přípravu 4.ČNVK

5. český národní vexilologický kongres, Liberec 2012

Karel Černý, za dlouholetou práci v ČVS
Petr Hlaváček, za dlouholetou práci v ČVS
Ladislav Hnát, za dlouholetou práci v ČVS
Jaroslav Martykán, za dlouholetou práci v ČVS
Klub přátel Žižkova, za dlouholetou podporu a spolupráci
František Pícha, za dlouholetou práci v ČVS
Jan Vereščák, za vzornou organizaci a podporu 5.ČNVK

6. český národní vexilologický kongres, Ústí nad Orlicí 2016

Jiří Eichler, za dlouholetou práci v ČVS
Josef Hubka, za dlouholetou práci v ČVS
Ladislav Likler, (Klub sběratelů kuriozit) za dlouholetou podporu činnosti ČVS
Velebný & Fam, s.r.o., za organizaci 6.ČNVK

7. český národní vexilologický kongres, Frýdek-Místek 2020

Petr Exner jr., za uspořádání 7.ČNVK
Petr Holas za práci ve vedení výboru ČVS
Kryštof Huk, za online prezentaci a digitalizaci práce ČVS
Bronislav Mertlík, za práci na vexilologických heslech na českojazyčné Wikipedii
SOkA Frýdek-Místek, za uspořádání 7.ČNVK
Jan Vereščák za práci pro ČVS a dlouhodobou pomoc s archivem ČVS

50. výroční členská schůze České vexilologické společnosti, Praha 2021

Petr Exner, za 25 let práce webmastera webu vexilologie.cz
Josef Hubka za 20 let vydávání zpravodaje Vexilolog

50. výročí založení České vexilologické společnosti, Praha 2022

Karel Černý, za dlouholetou publikační činnost
Helena Nováková, (podvýbor pro heraldiku a vexilologii) za podporu vexilologie v ČR
Jiří Honcák, zakládající člen ČVSČESKÁ VEXILOLOGICKÁ SPOLEČNOST, z.s.

IČ : 48137774JAK SE STÁT ČLENEM ČVS

Přihláška, informace o členském příspěvku a zasílání zpravodaje Vexilologie.


8. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES ZÁŘÍ 2024


INFO


PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU NEWSLETTERU


KONTAKT

e-mail : info@vexilologie.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Česká vexilologická společnost, z.s.
Ing. Petr Holas
Psárská 1347/1
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika


FACEBOOK CVSSCHŮZE SPOLEČNOSTI

TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2024

Výroční členská schůze proběhne 23. března 2024 v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov. Začátek výroční členské schůze je ve 13 hodin, klubovna bude otevřena od 10 hodin.

TERMÍNY ŘÁDNÝCH SCHŮZÍ
VÝBORU V ROCE 2024

2. 3., 1. 6., 7. 9. a 7. 12.
vždy od 13 hodin

Schůze výboru ČVS dne 1. června 2024 se bude konat ve firmě Libea v Liberci, Za Cukrárnou 534. Přijedete-li dříve, otevřeno bude od 11:00.

Ostatní schůze výboru ČVS se budou konat v klubovně Klubu přátel Žižkova na adrese Ondříčkova 35, Praha-Žižkov.


TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA

o K 100. výročí vzniku státní vlajky

o Stanovisko ČVS k problematice
    svislého vyvěšování české státní
    vlajky


o Odborné vexilologické stanovisko
    k moravské vlajce


o 4. český národní vexilologický
    kongres v Přibyslavi


o K určení autorství československé
    státní vlajky


o Český vexilolog oceněn
    v Buenos Aires


o K 85. výročí vzniku státní vlajky